Hem

Uppdaterad: 2019-09-27

40 år

Eginokören - Dalby kyrkokör

Vill du sjunga med oss?


Kontakta vår körledare Anita Andersson på tel. 0736-56 72 69 eller klicka på "Kontakt" i menyn här till vänster.


Eginokören har omkring 40 medlemmar från 25 år och uppåt. Vi har en varierad repertoar med både profan och sakral musik och förutom framträdande vid några gudstjänster varje termin bjuder vi på jul- och vårkonsert och sätter upp minst ett större verk varje år.Klicka på bilden för att se hela affischen


Vi har ett uppdrag att sjunga i kyrkorna vid gudstjänster och de kyrkliga högtiderna samt att ge en större konsert per termin. Men det är inte allt. Till jul bjuds på konsert av varierat slag och vartannat år brukar vi inför sommaren ge en konsert av mer profan karaktär, det kan bjudas på vackra sommarsånger och ibland i caféform med kaffe och hembakat gott.

   De år vi tar paus från sommarkonsert ger vi oss i stället ut på resa. Vi har varit på Gotland och bl.a. haft konsert i Visby domkyrka. De två andra senaste resorna gick till Estland och Vadstena.


Tillsammans med vår ledare Anita Andersson försöker vi förvalta kyrkomusiken väl och uppför med jämna mellanrum något större verk. Det har blivit bland annat Lars-Erik Larssons "Förklädd Gud", Vival-dis "Gloria", Romans "Then svenska mässan", Faurés "Requiem", Händels "Messias", Bachs "Magnificat", Bruckners "Requiem", Rutters "Gloria" Mozarts ”Requiem”, Duke Ellingtons ”Sacred Consert”.


För att kunna hålla den höga ambition vi eftersträvar krävs förutom det självklara deltagandet vid uppsjungningar också hög närvaro vid repetitioner och helst god notläsningsförmåga.

  Om allt detta inte lyckas tillfredställa sångarlusten hos oss finns det möjlighet att delta i "Chorus in Diem" - kören för dagen. Det är en mindre grupp sångare, bland de körmedlemmar som vill och har möjlighet, som sjunger och förgyller gudstjänster i någon av våra kyrkor.


Men namnet Egino då? Jo han var biskop i Dalby 1060-1066 och det finns mer att läsa om det under länken "Om kören" här till vänster.


Dalby oktober 2017

Barbro Gustavsson

Ordförande i Eginokören